Nummela info

Nummelan RMZ (Radio Mandatory Zone. Lentopaikalla otettiin käyttöön uudet ilmoittautumispaikat, joiden kautta kaikki lennot RMZ alueelle tulee suorittaa, pl. purjelentokoneet. Ilmoittautumispaikkoja on kolme ja ne sijoittuvat alueen pohjois-, lounais- ja eteläosaan. Tätä tukemaan on myös tehty VAC-kartta, jota pidetään päivitettynä lentopaikat.fi palvelussa.  Astui voimaan 18.4.2024.

Nummelan radiovyöhyke