Malmi info

Suojeluesitys korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Toivotaan, että asia otetaan käsittelyyn. Mikäli näin käy, on käsittely kestänyt yleensä 1,5-2 vuotta. Tällöin vaarantamiskielto jatkuisi vähintään vuoteen 2024.

Asemakaavat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Ensimmäisistä asemakaavoista (Nallenrinne, Lentoasemankorttelit) on pantu vireille valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen keväällä.

Lentokenttäyhdistyksen maankäyttösopimus on edelleen voimassa. 

Malmin lentokenttäyhdistys EFHF ry:n  ja kaupungin kiista maanvuokrasta on menossa hovioikeuteen huhtikuussa 2023, mikäli mitään viiveitä ei tule.

Aikataulut ovat jo vuosia myöhässä. 

Tällä hetkellä asuntorakentamisen aloitusaikataulut ovat jo pari-kolme vuotta myöhässä, ja mikäli asemakaava hyväksytään, tulee rakennuslupahakemuksista väistämättä vastaavat valituskierrokset. Kenttä siis pysyy palautettavissa lentokäyttöön jatkossakin.

KHO-päätös yleiskaavasta EIT:ssä. 

Valitus yleiskaavasta hylättiin Malmin osalta vuonna 2018 korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta päätöksen perustelut salattiin yhdistykseltä. Tästä salailusta valitettiin silloin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta tietoa sen tilanteesta ei ole.

Alue ehdolla osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa. 

Syksyllä 2021 Eduskunnassa on esitetty Malmin lentokenttäaluetta osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa. Asia on vielä kesken.

Hallintovalituksia purkuhankkeista. 

Kentälle on vireillä myös mm. valitus virheellisestä lentokonehallin purkuluvasta, Ilmailuliiton toimitalon maanvuokrasta ja valmisteilla valitus ELY-keskuksen myöntämästä luvasta purkaa alueella oleva lepakkojen pesimäpaikkana käyttämä asuintalo.

Kaasuputken kaivutyöt vaadittu keskeytettäväksi. 

Malmin lentokentän RKY-alueen ja arvokkaiden niittyjen halki kaivetaan uutta linjausta maakaasun runkoputkelle, jota on käytetty Venäjältä tulevan kaasun kuljettamiseen. Kaasua ei enää tule Venäjältä. Kaupunki kokeilee rajojaan, sillä näille töille ei ole rakennuslupia eivätkä ne ole asemakaavojen mukaisia. ELY on siunannut toimenpiteet kaasuputken reitin kaivamiselle, mutta työ tuntuu etenevän hitaasti. On myös epäselvää, mihin suuntaan ja milloin näistä putkista sitä kaasua virtaisi.  Kaasuputkilinjauksen alustavissa kaivutöissä pinta-asfaltin alta on löytynyt alkuperäinen 1930-luvulla betonilaatoista tehty asemataso lähes täydellisenä ja hyväkuntoisena.

Eduskunnan asettama Lex Malmi -lausuma on edelleen voimassa. 

Vuodelta 2018 peräisin oleva eduskunnan Lex Malmi -lausuma on edelleen voimassa. Sen mukaan hallituksella on vastuu toteuttaa  kunnolliset Malmin korvaavat ratkaisut. Ministeriön toistuvista selittelyistä huolimatta eduskunta on pitänyt lausuman jo vuosia voimassa.